Twój koszyk jest pusty!

Zasady i warunki

Witamy na stronie internetowej strojepiłkarskiepolska.com! strojepiłkarskiepolska.com oferować swoje usługi z informacją dodatkową, warunki niniejszej umowy ( "Umowa"), została określona. Ponadto, w przypadku korzystania przez strojepiłkarskiepolska.com dowolną usługę (np Opinie klientów), jesteś ograniczony przez normy, wytycznych, zasad i warunków mających zastosowanie do takiej służby. Są one również włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.
 

strojepiłkarskiepolska.com zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie po stronie zmiany warunków. Zwiedzanie, przeglądać lub jakiekolwiek inne korzystanie z serwisu oznacza, że ​​zgodził się na wszystkie warunki niniejszej umowy. Proszę uważnie przeczytać umowę przed kontynuowaniem.
Korzystanie z serwisu:
 

Warunki niniejszej umowy zgodnie strojepiłkarskiepolska.com niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji do odwiedzenia i korzystać z witryny, aby wyświetlić przeglądarkę wyłącznie do celów osobistych przedmiotów zakupy w sieci jak i do użytku komercyjnego lub użytkowania na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem wcześniej wyrazić zgodę strojepiłkarskiepolska.com. Każde naruszenie tej umowy prowadzi do natychmiastowego cofnięcia licencji w niniejszym ustępie bez powiadomienia masz.
 

Z wyjątkiem ustępie powyżej dopuszczalnego można korzystać z witryny lub jej części nie może reprodukować, dystrybuować, wyświetlać, sprzedawać, dzierżawić, przekazywać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, inżynierii wstecznej, demontować, dekompilować ani używać go z wyjątkiem przypadków wyraźnie od tanich -fotballdrakter.com zezwala na piśmie.
 

Nie można korzystać z informacji dostępnych na stronie są dostępne na rynku lub na rzecz innej spółki, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez strojepiłkarskiepolska.com wcześniej. strojepiłkarskiepolska.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, wypowiedzenia rachunków i / lub anulowania zamówień według uznania, obliczony bez ograniczeń, jeśli strojepiłkarskiepolska.com uważa, że ​​zachowanie klientów jest nielegalne lub szkodliwe dla interesów strojepiłkarskiepolska.com jest ,